ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


بین پسوند های دامنه در موضوعات مختلف بگردید

دامنه
قیمت ثبت
انتقال
تمدید
.ir
130,000 ریال
1 ساله
130,000 ریال
1 ساله
130,000 ریال
1 ساله
.com
3,248,000 ریال
1 ساله
3,248,000 ریال
1 ساله
3,248,000 ریال
1 ساله
.net
3,738,000 ریال
1 ساله
3,738,000 ریال
1 ساله
3,738,000 ریال
1 ساله
.org
3,738,000 ریال
1 ساله
3,738,000 ریال
1 ساله
3,738,000 ریال
1 ساله
.info
1,807,000 ریال
1 ساله
3,738,000 ریال
1 ساله
3,738,000 ریال
1 ساله
.in
3,234,000 ریال
1 ساله
3,234,000 ریال
1 ساله
3,234,000 ریال
1 ساله
.asia
1,595,000 ریال
1 ساله
4,263,000 ریال
1 ساله
4,263,000 ریال
1 ساله
.biz
3,857,000 ریال
1 ساله
3,857,000 ریال
1 ساله
3,857,000 ریال
1 ساله
.co
3,448,000 ریال
1 ساله
9,106,000 ریال
1 ساله
9,106,000 ریال
1 ساله
.pro
2,001,000 ریال
1 ساله
5,867,000 ریال
1 ساله
5,867,000 ریال
1 ساله
.id.ir
35,000 ریال
1 ساله
35,000 ریال
1 ساله
35,000 ریال
1 ساله
.net.ir
35,000 ریال
1 ساله
35,000 ریال
1 ساله
35,000 ریال
1 ساله
.sch.ir
35,000 ریال
1 ساله
35,000 ریال
1 ساله
35,000 ریال
1 ساله
.co.ir
35,000 ریال
1 ساله
35,000 ریال
1 ساله
35,000 ریال
1 ساله
.ac.ir
35,000 ریال
1 ساله
35,000 ریال
1 ساله
35,000 ریال
1 ساله
.org.ir
35,000 ریال
1 ساله
35,000 ریال
1 ساله
35,000 ریال
1 ساله
.me
1,894,000 ریال
1 ساله
6,154,000 ریال
1 ساله
6,154,000 ریال
1 ساله
.tv
9,106,000 ریال
1 ساله
9,106,000 ریال
1 ساله
9,106,000 ریال
1 ساله
.mobi
2,001,000 ریال
1 ساله
4,756,000 ریال
1 ساله
4,756,000 ریال
1 ساله
.name
2,842,000 ریال
1 ساله
2,842,000 ریال
1 ساله
2,842,000 ریال
1 ساله
.xyz sale!
481,000 ریال
1 ساله
3,553,000 ریال
1 ساله
3,553,000 ریال
1 ساله
.top new!
2,523,000 ریال
1 ساله
2,523,000 ریال
1 ساله
2,523,000 ریال
1 ساله
.website new!
1,943,000 ریال
1 ساله
6,482,000 ریال
1 ساله
6,482,000 ریال
1 ساله
.email
1,392,000 ریال
1 ساله
5,475,000 ریال
1 ساله
5,475,000 ریال
1 ساله
.us
3,045,000 ریال
1 ساله
3,045,000 ریال
1 ساله
3,045,000 ریال
1 ساله
.es
2,422,000 ریال
1 ساله
2,422,000 ریال
1 ساله
2,422,000 ریال
1 ساله

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains